ГРЪНЧЀ

ГРЪНЧЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гърнец.

Списък на думите по буква