ГРЪСТЀЛНИК

ГРЪСТЀЛНИК, мн. ‑ци, м. Диал. Място, засято с гръсти; конопище.

Списък на думите по буква