ГРЪСТЀРЧЕ

ГРЪСТЀРЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Птичка, която се храни с конопено семе; конопарче.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква