ГРЪ̀ЦКО

ГРЪ̀ЦКО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до Гърция и до гърците; гръцки: гръцко-турски, гръцко-славянски, гръцко-албански и др.

Списък на думите по буква