ГРЪ̀ЦКОБЪ̀ЛГАРСКИ

ГРЪ̀ЦКО-БЪ̀ЛГАРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Гърция и България, до гърци и българи. Гръцко-българските литературни отношения,.., са твърде слабо проучени. Б. Ангелов, ЛС, 165. Гръцко-българска граница. Гръцко-български културни връзки.

Списък на думите по буква