ГРЪ̀ЦКОРУ̀СКИ

ГРЪ̀ЦКО-РУ̀СКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Гърция и Русия, до гърци и руснаци. Купете за мене и за Христя по един гръцко-руский речник. АНГ I, 385. Гръцко-руски политически отношения. Гръцко-руска среща на високо равнище.

Списък на думите по буква