ГРЪЦМУ̀ЛЧЕ

ГРЪЦМУ̀ЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от гръцмул.

Списък на думите по буква