ГРЮЙЀР

ГРЮЙЀР, мн. няма, м. Нов. Вид топено сирене от краве мляко, произвеждано отначало в Швейцария, а по-късно и във Франция. Интересни са също проучванията на Кьостили и Бинц в Швейцария върху запазване жизнеността на "бацила на Кох" в сиренето ементал, грюйер.. и др. Н. Димов и др., ТМ, 105.

— Фр. от собств. — Друга форма: грюѐр.

Списък на думите по буква