ГУАНА̀КОВ

ГУАНА̀КОВ, ‑а ‑о, мн. ‑и. Прил. от гуанако. Моята майка и сестрите ми са облечени по-топло. Те носят винаги около кръста гуанакова кожа, която стига до коленете им. К, 1963, кн. 4, 16.

Списък на думите по буква