ГУ̀БЕР

ГУ̀БЕР м. Дебела вълнена завивка или постилка с дълги влакна. Подът, миндерлъците, всичко беше покрито с мекорунести котленски губери, бели и пухкави като току-що паднал рохкав сняг. А. Гуляшки, ЗР, 27. А когато срещу някой празник се случеше да е изнесена цялата покъщнина навън, тогава ярките бои на килимите и губери‑

те, сърмата и атлазът на скъпите премени, всичкото това богатство я замайваше. Й. Йовков, СЛ, 60. На пода бе постлан грамаден бял губер с алени рози и зелени клончета по краищата. Ем. Станев, ИК I и II, 261. Тя седна на миндера до стената, застлан с пъстър губер, обшит с дълги червени ресни. Д. Спространов, С, 7. Нашият камилар не се отчайва и отпуснал поводите на кроткото преживящо животно, заметнато с пъстър губер, продължава да крачи редом с нас. Г. Готев, ПШ, 38. Губери дебели, постлани по салона, заглушаваха всякой топот. П. Р. Славейков, ЦП II (превод), 177. // Прен. Ливада, поле или друга площ, покрита с мека трева, мъх, пъстри цветя и др. Тук е интересната зелена "улица" — грамадна леха, която прорязва надлъж цялата градина. Огромният зелен губер, изпъстрен богато с разнообразни цветя и пресечен само на 2-3 места с пътечки, създава особен простор и отмора на окото. Г. Белев, КР, 64. Още свежата, светлозелена букова шума, още младата трева — повече лайкучка, див карамфил и тинтява, отколкото трева, — мекият губер на здравеца, всичко сякаш беше нагласено да отмори петте хиляди мъже след лудешкия им бяг към Балкана. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 223. Отдолу, в топлата влага, бяха избуяли двадесетметрови папрати, дебели губери от мъх и най-невероятни яркоцветни гъби. П. Бобев, К, 7. Тук е и горното течение на Бели Нил. Почвата в тази област е много плодородна и растителността е богата:.., а пъстрият губер от водорасли придава неповторим чар на реките. Д. Илийски, С, 15.

За бълхата губера изгарям. Диал. Дребнав съм, неразумен съм и заради маловажни, дребни неща жертвам по-големите, по-значителните неща. Обърсал (ожулил, отрил) ми е губерът гурелите. Диал. Женен съм, не съм ерген. Протягам се спроти губера си. Диал. 1. Живея, харча, като се съобразявам с материалните си възможности. 2. Изявявам претенции или постъпвам съобразно възможностите си и положението си.

Списък на думите по буква