ГУБЕРНА̀ТОРСКИ

ГУБЕРНА̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на губернатор; губернаторов. След като изгледахме зданията на пощите,.., университета, губернаторския дом, счетохме, че доста сме се запознали със забележителностите. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 67. В губернаторската канцелария сѐ българи служат освен губернато‑

ра, аз и екзекутора Мачухонски. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 43.

2. Който се отнася до губернатор или губернатори. През 1657 г. съществуващият [в Канада] губернаторски съвет бил коренно преустроен: четирима от шестимата му членове станали избираеми. Л. Мелнишки, К, 54. Губернаторска длъжност.

Списък на думите по буква