ГУБЕРНА̀ТОРЩИНА

ГУБЕРНА̀ТОРЩИНА, мн. няма, ж. Пренебр. Отрицателно поведение на лице, облечено в някаква власт, което се изразява в пълно незачитане интересите на подчинените, в упражняване на потисничество и произвол над тях; губернаторство, властване, властничество. Вървеше той, а думите на Лилов не излизаха от главата му. Според тези думи Станкул беше се провалил с губернаторщината си. Ст. Марков, ДБ, 106.

Списък на думите по буква