ГУБЀРНИЯ

ГУБЀРНИЯ ж. 1. Основна и най-голяма административно-териториална единица в царска Русия от началото на ХVIII в. и в СССР до районирането на страната през 1929-1930 г. Ето най-възрастния между тях, слаб и прегърбен.. Казва се Гусев Михаил Андреич, от Курска губерния. Й. Йовков, Разк. III, 174. Но Цанков не можеше да си представи как могъщият руски цар ще има нужда от приятелството на княза на една васална държава, по-малка от една губерния. С. Радев, ССБ I, 468. Европейска Росия е разделена на 53 губернии. Ив. Богоров, КГ, 105-106.

2. Населението на такава административно-териториална единица. Цялата губерния се развълнува от неочакваната женитба на губернаторската дъщеря.

3. Истор. В България през Руско-турската освободителна война и непосредствено след Освобождението — най-голяма административно-териториална единица, създадена временно в границите на турския санджак. Под ръководството на Черкаски освободените български земи били разделени в административно отношение на губернии, окръзи, околии и общини. Ист. Х и ХI кл, 182. Неочаквано той [Недялков] получава назначение за член на видинския окръжен съд.. след два месеца съдийствуване го назначават за губернски лесничей на Видинската губерния. К. Тулешков, НЗ, 29. Най-голямата грижа на кабинета даваше на първо време разбойничеството.. За да тури край на тия вълнения, министерството обяви във военно положение цялата Варненска губерния и част от Русчушката и Търновската губерния. С. Радев, ССБ I, 172.

Задунайска губерния. Остар. В България след Освобождението — название, с което русофобите са внушавали опасения, че България ще бъде присъединена към Русия. Пак започна Стамат хаджи Станчев да събира селяните в кръчмата си и да ги подучва да гласуват за консерваторите, защото либералите искали да дойдат на власт, само за да изпъдят княза и да предадат България на русите като Задунайска губерния. В. Геновска, СГ, 219.

— Рус. губѐрния.

Списък на думите по буква