ГУБИДЀЛНИК

ГУБИДЀЛНИК, мн. ‑ци, м. Диал. Човек, който си губи времето напразно, в безделие; лентяй, безделник.

— Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква