ГУБИДЀН

ГУБИДЀН м. Диал. 1. Работа, за която напразно се губи време, безполезна работа.

2. Напразно изгубено време; денгуба.

— Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква