ГУВЕРНА̀НТСКИ

ГУВЕРНА̀НТСКИ, ‑а ,-о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до гувернантка. Гувернантска заплата. Гувернантски задължения.

Списък на думите по буква