ГУВЕРНЬО̀Р

ГУВЕРНЬО̀Р1 м. Рядко. Наемен възпитател, обикн. чужденец, на децата в заможно семейство, за да ги учи, обикн. на чужд език.

— Фр. gouverneur. — Знан., 1875, бр. 17, 267.

ГУВЕРНЬО̀Р

ГУВЕРНЬО̀Р2 м. Финанс. Висш представител на дадена страна в международна финансова институция. Гуверньор за България в Световната банка е министърът на финансите, а гуверньор за МВФ е шефът на БНБ.Ежегодната среща на гуверньорите на Световната банка се проведе в Прага.

— Фр. gouverneur.

Списък на думите по буква