ГУ̀ГЛЕСТ

ГУ̀ГЛЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който има гугла. Когато стана дума, че ардинци имат кооператив, гуглестият дядка, когото попитах за това, едвам не се разсърди. Н. Хайтов, ПП, 155. Наред с познатите гуглести гъби в природата виреят и такива гъби, които нямат нито гугличка (шапчица), нито пънче. Бот. V и VI кл, 167. Гъбите, които се употребяват за ядене, са обикновено гуглести — състоят се от шапка и пънче. Н. Сотиров, СК, 17.

2. Който има островърха форма и прилича на гугла. Гуглеста шапка. Гуглест тигел.

Списък на думите по буква