ГУГУ̀КАМ

ГУГУ̀КАМ, ‑аш, несв., непрех. Гукам. Сутрин по сенокос ронливо гугукат гривяците из росния листак на дърветата около полянките и долчинките. Т. Харманджиев, КЕД, 183. От кулата на градския часовник гугукаха гълъби. Д. Димов, Т, 75. Той се забавляваше и с внучето си, което вече прощъпулкваше, гугукаше и се смееше. Г. Караславов, ОХ III, 28. гугукам си взаим. Той гледаше двата гълъба, кръстосали шийки, слушаше как си гугукат. Н. Нинов, ЕШС, 10. — Какво виe... гугукате ли си, майка и син... — Влизай, дедо Лазаре. И ти да си поприказваш со синчето ни. Д. Талев, ГЧ, 230.

Списък на думите по буква