ГУГУ̀ТЧЕ

ГУГУ̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. гальов. от гугутка; гугутчица. — Милице, море, Милице, / църното око конатче, / белото гърло гугутче! Нар. пес., СбНУ X, 40.

Списък на думите по буква