ГУГУ̀ЦАНЕ

ГУГУ̀ЦАНЕ ср. Диал. Отвл. същ. от гугуцам; гугутене, гугучене.

Списък на думите по буква