ГУГУ̀ШЕНЕ

ГУГУ̀ШЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гугуша се; гугушкане.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква