ГУГУ̀ШКА

ГУГУ̀ШКА ж. Диал. Гугутка; гугушина, гугутица, гугущук. Кой не я познава и кой не ѝ се радва? На едни места я наричат гугушка, на други — гугутка, а на трети — гугущук. ВН, 1961, бр. 3045, 4. "Стани, стани, назли Яно! /../ Гугушки се разгугае / на твоите капаици, / по оние рамни дворе. Нар. пес., СбБрМ, 450.

Списък на думите по буква