ГУ̀ДЕ

ГУ̀ДЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Свиня, свинка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква