ГУ̀ЖДАНЕ

ГУ̀ЖДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гуждам и от гуждам се.

Списък на думите по буква