ГУ̀КВАНЕ

ГУ̀КВАНЕ ср. Отгл. същ. от гуквам.

Списък на думите по буква