ГУЛА̀Ш

ГУЛА̀Ш1 м. Вид яхния от късове месо и картофи, унгарско национално ястие. Топлият гулаш, донесен от ротните готвачи в херметически казанчета до самите предни окопи, не оправда надеждите им — кой знае защо, не им донесе очаквана радост, въпреки че бяха гладни и го очакваха нетърпеливо. Ив. Мартинов, БК, 50. Никола, който мълчаливо дояждаше своя гулаш, ги изгледа и двете и незабелязано смигна на Людмила. Ем. Манов, ДСР, 407. При преработката в консерви мускулатурата на някои части е подходяща за консервиране на парчета — гулаш, рагу, варено, месо в собствен сос и др. П. Даскалов и др., ТК, 148.

ГУЛА̀Ш

ГУЛА̀Ш2 м. Диал. Риба главоч.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква