ГУ̀ЛДЕН

ГУ̀ЛДЕН м. 1. Парична единица в Холандия, която се дели на 100 цента; флорин. Ян ван Гойен . например — един от най-видните холандски пейзажисти .., бил принуден да продава цял живот своите произведения по десет до петнасет гулдена на парче. Хр. Ковачевски, СК, 43. Сега той [Кондоянис] хвърляше един милион и двеста хиляди швейцарски франка и фабриката в Солун, но те щяха да се превърнат в петорно, десеторно повече долари, гулдени и шведски крони. Д. Димов, Т, 452. Грамадните завесени прозорци на казиното светват. Там рулетката неспирно върти своята мелница и меле долари, франкове, лири и гулдени, надежди и тревоги, любов и съществувания. К. Константинов, ПЗ, 104.

2. От XIII-XIX в. златна, по-късно сребърна монета в редица страни в Централна Европа, като Германия, Австро-Унгария, Флоренция и др. Гулден. Главна и основна единица на германската монетарна система, която има различна цена. Австрийский гулден е равен с 2 франка и 59 сантима. Т. Коджов, Р I, 76.

— Нем. Gulden. — Хр. Данов, ТПЧ, 358.

Списък на думите по буква