ГУ̀ЛЕШ

ГУ̀ЛЕШ1 м. Речна дънна риба от семейство щипоци с удължено до 10 см тяло, жълтокафеникаво с тъмни петна по гърба, покрито с извънредно дребни люспи; тлъстак. Nemachilus barbatulus. Освен балканската пъстърва [в реките] на отделни места в горното течение като придружаващи риби се срещат главочът, лешанката, гулешът и др. Б. Русев, ЖНР, 38.

ГУ̀ЛЕШ

ГУ̀ЛЕШ2 м. Диал. Буболечка, която яде корените на растенията.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква