ГУ̀МА

ГУ̀МА ж. 1. Еластична материя, получена чрез вулканизация на суров каучук. На разхвърляните механизми седеше Илия, дялкаше с ножче парче гума и хрипкаво кашляше. Д. Добревски, БКН, 103. През отворения прозорец лъхаше прохладата на юнската вечер, дъх на гума и бензин. Д. Димов, Т, 195. Откъм цеховете се чуваше бумтежът на машините и понамирисваше на изгоряла гума. К. Калчев, СР, 51. Характерни за гумата са следните свойства: голяма еластичност, достатъчна якост, малко износване и висока електроизолационна способност. А. Атанасов и др., Машин. IX кл, 25.

2. Изделие от тази материя, състоящо се от вътрешен балонен обръч със сгъстен въздух и външна плътна предпазна обвивка, което се поставя на колело на превозно средство. На един малък площад стояха два камиона без гуми, чиито колела бяха подпрени с едри камъни. Ем. Станев, ВТВ, 20-21. Вторият джип пристигна. На петнайсетина километра оттук една от гумите му се спука. Г. Караславов, Избр. съч. III, 31. Цене си мечтае да стане шофьор.. Веднъж шофьорът [на селсъвета] му даде да помпа гума. То беше радост неземна. В. Ченков, СНД, 39. Предната лява гума на "Зил"а беше спаднала. К. Калчев, ДНГ, 44. Натискам газта. — По-леко! Ще спукаш гума. В. Пламенов, ПА, 9.

3. Късче от специално обработен каучук, с което се изтрива написаното с молив или мастило. Елин Пелин пишеше,.. Прочиташе написаните редове, изтриваше някоя дума с гумата, поправяше. Ал. Спасов, С, 72. Блъскаха се, шумяха,.. Едни изтърваваха книгите и тетрадките си, други — кутиите, от които се разпиляваха гуми, моливи и пергели. С. Кралевски, ВО, 16. При тия мои съвети към вас, младий господине, аз имам да прибавя още и следния: Да изтриете с гума моите поправки от ръкописа. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 310.

4. Мед. Вид инфекционен гранулом, на големина от грахово зърно до орех, който е възловидно образувание на третичния сифилис и се развива в разни органи и тъкани; гумозен възел, сифилома.

Арабска гума; гуми арабикум. Спец. Безцветна, с жълтеникав или кафяв цвят растителна смола, отделяна от някои видове африкански и южноазиатски акации, разтворима във вода, която се използва за производство на лепила, мастила, акварелни бои, в текстилната промишленост, в медицината и др. Арабска гума се прибавя към няколко вида мастило, за да поддържа в колоидално състояние черната боя. Хим. IX кл, 1950, 38.

— От лат. gummi, от араб.

Списък на думите по буква