ГУМЕНЀТКА

ГУМЕНЀТКА ж. Разг. Гуменка. Момчето забиваше куките по електрическия стълб. Своите гуменетки бе пъхнало в женски пантофи, те пък се подаваха през туристическите обуща на баща му, привързани към котките с разнообразни телове. Р. Сугарев, СС, 130. Бе обула гуменетки на бос крак.

Списък на думите по буква