ГУ̀МЕНКИ

ГУ̀МЕНКИ, мн. ед. (рядко), гу̀менка ж. Леки половинки обувки от плат с гумени ходила. Те и двамата не забелязаха как в стаята влезе чичо Марин, обут в бели гуменки, наметнат с кожухче въпреки горещината. А. Гуляшки, СВ, 202. Никой не се сети да каже, че дрехите ѝ не са хубави или че вместо с обувки бе обута в гуменки, белосани с тебешир. И. Петров, МВ, 70. Мургава, със загоряло от слънцето лице, пристегната в тънка басмена рокличка, с леки платнени гуменки на краката, тя все потичваше. Кр. Григоров, ОНУ, 171. Сега май откриха кой с какво е обут — Дачовите гуменки, червените чепици на Илариона, прашните ботуши на Спас. В. Попов, Избр. пр, 49.

Списък на думите по буква