ГУРБЕТУ̀ВАНЕ

ГУРБЕТУ̀ВАНЕ, ср. Диал. Отгл. същ. от гурбетувам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква