ГУ̀РВАНЕ

ГУ̀РВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от гурвам и от гурвам се.

Списък на думите по буква