ГУ̀РЕЛКИ

ГУ̀РЕЛКИ обикн. мн. Диал. Гурели, гурли. Подай ми праче, / да утепам врапче, / да не ти кълвнат / твоите гурелки. СбНУ II, 223.

Списък на думите по буква