ГУ̀РЕЛЧЕ

ГУ̀РЕЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гурел.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква