ГУРЕЛЯ̀СВАНЕ

ГУРЕЛЯ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от гурелясвам.

Списък на думите по буква