ГУ̀РКАНЕ

ГУ̀РКАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от гуркам1 и от гуркам се. Отдавна бяха притихнали гъските, които населяваха с крясък и сладко гуркане маловодната Челядинкина вада. Цв. Ангелов, ЧД, 5. Викът и веселото гуркане на патиците ги оживиха и ги пробудиха. Елин Пелин, Съч. II, 190.

ГУ̀РКАНЕ

ГУ̀РКАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от гуркам2 и от гуркам се.

Списък на думите по буква