ГУ̀СЛА

ГУ̀СЛА ж. 1. Народен лъков музикален инструмент, разпространен у нас в миналото, който се изработва от цяло дърво във форма на надлъжно прерязана круша с дълга шийка и има само една струна. Отскоро бе се завъртял в село, свиреше с гуслата, пееше, веселеше хората. Елин Пелин, Съч. I, 220. — Посвири, посвири на гуслата и попей, бате. Ив. Вазов, Съч. XXI, 11. Откъснех ли се от иглата, плетях кошници, които мама подаряваше на съседките, или издълбавах гусли. Кр. Григоров, ОНУ, 24. Унесен, Влайков разказваше по цели часове.. У него имаше много народознание,.. той знаеше много народни песни и понякога ги пееше пред приятели с тих старешки глас, сякаш ги изплакваше на гусла. Хр. Миндов, СбЦГМГ, 426.

2. Диал. Гъдулка. И засвири Герчо с гъдулката,.. — На ти здравец, да си здрав!.. — Дайте, момичета, дайте, батювите, живи да сте! — дума Герчо и се кичи по шапката, по ментето, по пояса, по ризата, по гуслата! Елин Пелин, Съч. V, 97. Задрънкай, гусло моя, гърмете вие, струни. НБ, 1876, бр. 9, 33.

Списък на думите по буква