ГУСЛА̀РЧЕ

ГУСЛА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гуслар.

Списък на думите по буква