ГУ̀СЛЕНЕ

ГУ̀СЛЕНЕ ср. Отгл. същ. от гусля.

Списък на думите по буква