ГУТАПЀРЧА

ГУТАПЀРЧА ж. Спец. Твърдо кожоподобно вещество с жълтеникав или кафяв цвят, прилично на каучук, което се получава от сгъстения сок на някои тропически дървета (предимно от сока на гутаперчовото дърво) и което, понеже може да се вулканизира, намира употреба в техниката и медицината. От филипинското гутаперчово дърво се получава гутапрерча, която се използва за изолация на надземни и подводни кабели, в хирургията, в стоматологията, за съдове, устойчиви на киселини и др. Хр. Тилев, Ф, 54. Флуороводородната киселина се съхранява в съдове от каучук или гутаперча. Хим. VIII кл, 1965, 97.

— От мал. през англ. guttapercha. Други (остар.) форми: гутапѐрг и гутапѐрк. — С. Вежинов, Х (превод), 97‑98.

Списък на думите по буква