ГУТАПЀРЧОВ

ГУТАПЀРЧОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от гутаперча. От филипинското гутаперчово дърво се получава гутаперча. Хр. Тилев, Ф, 54. Гутаперчова палма.

Списък на думите по буква