ГУТА̀ЦИЯ

ГУТА̀ЦИЯ ж. Спец. Отделяне на капки вода във влажно време по листата на растенията през водни устица, най-често под влияние на кореновото налягане. Значително количество вещества в течен вид растенията могат да отделят и от неповредени тъкани — чрез водните устица. Това е явлението гутация.. При някои тропични растения гутацията е много по-силно изразена. Н. Митрева, ВРС, 48-49.

— От нем. Guttation, от лат. gutta 'капка'.

Списък на думите по буква