ГУТУРА̀ЛИ

ГУТУРА̀ЛИ мн., ед. (рядко) гутура̀л м. Езикозн. Общо название на редица небни, ларингални, увуларни, фарингални и фрикативни съгласни, които се учленяват в гърлото или близо до него, в задната част на устата напр.: г, к, х, и др.

— Англ. guttural, фр. guttural, от лат. guttur 'гърло'.

Списък на думите по буква