ГУТУРА̀Ч

ГУТУРА̀Ч м. Диал. Тежка болест по конете, при която се втвърдяват обикн. вратните жили. Освен в понеделника през останалите дни от седмицата не трябва да възвира никакво ядене, за да не хваща конете болестта "гутурач". СбНУ XLIX, 538. През Тодорица се не яде зелени лук (праз лук), защото ако ядат, хората побесняват, а конете хващат гутурач. СбНУ VI, 90.

Списък на думите по буква