ГУ̀ЦАНЕ

ГУ̀ЦАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гуцам. В тоя шум ще различиш всевъзможни гласове: металическия звън на звънеца,.., лая на кучето, гуцането на прасето. Ив. Вазов, Съч. XVII, 130-131.

Списък на думите по буква