ГУ̀ЦЕ

ГУ̀ЦЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Гальов. Дет. Умал. от гуца. Видя ли гуцето как се оваля в локвата.

Списък на думите по буква