ГУ̀ЦИГУ̀ЦИ

ГУ̀ЦИ-ГУ̀ЦИ и утроено гу̀ци-гу̀ци-гу̀ци междум. Вик за мамене на свиня, прасе; гъци-гъци.

Списък на думите по буква