ГУ̀ЧА

ГУ̀ЧА, ‑еш, мин. св. гу̀ча̀х, несв., непрех. Диал. Гукам (в 1 знач.) Още една пролет иде, / гургувичка гуче. Л. Каравелов, Съч. I, 102. — Патката гаче. — Гълъбът гуче. П. Р. Славейков, ПЧ, 12. Загучал ми сив бел гълъб, /../ гуча два дни, гуча три дни. СбВСтТ, 11.

Списък на думите по буква